Spoštovani starši!

Iztekajo se podaljšane jesenske počitnice.

Obveščamo vas, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od ponedeljka, 9. 11. 2020, dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Naše delo bo potekalo preko aplikacije MS Teams in s pomočjo orodij, ki jih le-ti omogočajo. Starejše učence smo na delo s Teamsi sistematično pripravljale že v šoli med učnimi urami, tako da verjamemo, da večjih težav ne bodo imeli.

Navodila za dnevno delo bodo učenci prejeli v svoji ekipi in sicer v kanalu SPLOŠNO.

Za videokonferenčno delo je predviden čas od 8.00 – 10.00 (dogovor smo sprejeli na nivoju celotne šole Ivana Groharja), preostalo delo pa bo potekalo na podlagi pisnih navodil in posnetkov razlag v dopoldanskem času.

Predlagam, da začnemo s poukom ob 8.00 in tako vzdržujemo šolsko kondicijo.

OBVESTILO: Brezplačni topli obrok

V dogovoru z Občino Škofja Loka vas obveščamo, da lahko vašega otroka v času šolanja na daljavo prijavite na brezplačni topli obrok.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. S prijavo učenca privolite, da občina in šola podatke uporabi za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Kje in kdaj bo obrok možno prevzeti vas bomo obvestili naknadno.

Prosim, da otroka na brezplačni topli obrok prijavite najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 8.00 na tej povezavi: povezava

 

Lepo vas pozdravljamo učiteljice Tinkara, Patricija in Alenka. Želimo vam, da ostanete zdravi.

Dostopnost