Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Interesna dejavnost Učitelj/ica Čas Razred
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar ponedeljek, 1. ura  2., 3., 4. in 5. r.
Kombinirana interesna dejavnost Tinkara Šušteršič po dogovoru 2. – 5. r.
Gibalne urice Mara Peternelj sreda, 6. ura  2., 3., 4. in 5. r.

Interesne dejavnosti se bodo pričele v drugem tednu novega šolskega leta.

Dostopnost