Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje in JV

JUTRANJE VARSTVO je del razširjenega programa osnovne šole, ki ga bo vodila Valentina Eržen. Je oblika vzgojnega dela, ki je namenjena predvsem učencem 1. razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vključitev je prostovoljna.

Na podružnični šoli je jutranje varstvo od 6.00 – 7.55. Jutranje varstvo se izvaja v učilnici 1. in 3. razreda, v telovadnici šole ter na igrišču šole.

Dejavnosti v jutranjem varstvu

 • počitek na blazinah,
 • poslušanje glasbe za pomirjanje,
 • gledanje risank,
 • branje in poslušanje pravljic,
 • prebiranje knjig,
 • risanje in  barvanje,
 • igre s kockami ter različne družabne igre,
 • ročna dela,
 • raziskovanje dediščine,
 • igra v telovadnici in na prostem.

Čas do pouka res prehitro mine.

PODALJŠANO BIVANJE je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka po končanem pouku. Vanj so vključeni učenci 1., 2., in 4. razreda, ki jih starši prostovoljno prijavijo.

V PŠ Bukovščica podaljšano bivanje poteka od 11.35  do 15.15.

V tem času se prepletajo naslednje dejavnosti:
– sprostitvena dejavnost,
– kosilo,
– samostojno učenje,
– ustvarjalno preživljanje časa.

Pri SPROSTITVENI DEJAVNOSTI se učenci sprostijo in se odpočijejo. Igrajo se razne igre z žogo in drugimi pripomočki, družabne in socialne igre, se lovijo, rišejo, barvajo, poslušajo glasbo, igrajo z igračami … Velik poudarek dajemo gibanju na prostem.

KOSILO imamo ob 13.15, pri katerem se učenci navajajo na kulturno obnašanje pri jedi, osebno higieno, pospravljanje za seboj ipd.

V času SAMOSTOJNEGA UČENJA učenci v miru opravljajo domače naloge. Spodbujamo jih, da so pri tem čim bolj samostojni, hkrati pa znajo poiskati pomoč in drug drugemu pomagajo.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA je namenjeno ustvarjalnosti, razvedrilu, razvijanju svojih sposobnosti itd. Učenci bodo aktivni na različnih področjih: na športnem, likovnem, literarnem, tehničnem in glasbenem področju. Občasno bomo povabili tudi goste iz rokodelskega centra, s katerimi bomo skupaj ustvarjali.

Kombinirani oddelek podaljšanega bivanja od 1., 2., in 4. razreda bodo v letošnjem šolskem letu v PŠ Bukovščica vodile učiteljice:

 • Tanja Veber
 • Tinkara Šušteršič

 

Dostopnost