Podaljšano bivanje in JV

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka po končanem pouku. Vanj so vključeni učenci 2., 3., 4. in 5. razreda, ki jih starši prostovoljno prijavijo.

V PŠ Bukovščica podaljšano bivanje poteka od 11.35  do 15.15.

V tem času se prepletajo naslednje dejavnosti:
– sprostitvena dejavnost,
– kosilo,
– samostojno učenje,
– ustvarjalno preživljanje časa.

Pri SPROSTITVENI DEJAVNOSTI se učenci sprostijo in se odpočijejo. Igrajo se razne igre z žogo in drugimi pripomočki, družabne in socialne igre, se lovijo, rišejo, barvajo, poslušajo glasbo, igrajo z igračami … Velik poudarek dajemo gibanju na prostem.

KOSILO imamo ob 13.15. V tem se učenci navajajo na kulturno obnašanje pri jedi, osebno higieno, pospravljanje za seboj ipd.

V času SAMOSTOJNEGA UČENJA učenci v miru opravljajo domače naloge. Spodbujamo jih, da so pri tem čim bolj samostojni, hkrati pa znajo poiskati pomoč in drug drugemu pomagajo.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA je namenjeno ustvarjalnosti, razvedrilu, razvijanju svojih sposobnosti itd. Učenci bodo aktivni na različnih področjih: na športnem, likovnem, literarnem, tehničnem in glasbenem področju. Občasno bomo povabili tudi goste iz rokodelskega centra, s katerimi bomo skupaj ustvarjali.

Kombinirani oddelek podaljšanega bivanja od 2. do 5. razreda bo v letošnjem šolskem letu v PŠ Bukovščica vodila učiteljica Barbara Traven Teraž.

 

Dostopnost