Skoči na glavno vsebino

Angleščina-2

ANGLEŠČINA V 1. TRILETJU (učiteljica Jera Šuštar)

Učenje tujega jezika angleščine bo v 1. triletju potekalo ob konkretnem materialu (lutke, igrače, različni predmeti, narava) in preko različnih krajših aktivnosti, med katerimi bosta prevladovali igralna in gibalna dejavnost. Učenci bodo angleščino spoznavali in usvajali tudi preko različnih slikanic, zgodb in

pesmi. Posebno skrb bomo namenili motivaciji za učenje, glasovnemu ozaveščanju in ustvarjalnosti učencev. Na začetku učenja tujega jezika je veliko jezikovnega vnosa, kar pomeni da sprva učenec veliko posluša, preden začne sam govoriti. V 1. razredu so dejavnosti usmerjene predvsem v poslušanje, slušno razumevanje in govorjenje, v 3. razredu pa postopoma tudi že v branje in bralno razumevanje.

ANGLEŠČINA V 2. TRILETJU (učiteljica Tjaša Frelih)

V 4. razredu poteka pouk angleščine dvakrat tedensko po eno šolsko uro, v 5. razredu pa trikrat tedensko po eno šolsko uro. Pri pouku bodo učenci uporabljali delovni zvezek z nalogami za ponovitev besedišča in stavčnih struktur. Pouk poteka v kar največji meri v angleškem jeziku, s poudarkom na medsebojni komunikaciji in aktivnem učenju. Še naprej bomo razvijali in nadgrajevali strategije slušnega razumevanja in spretnosti bralnega razumevanja, med poukom pa uporabljali tudi veliko slikovnih gradiv, besedil ter avdio in video posnetkov. Ob lepih dnevih bomo kakšno učno uro izvedli tudi na prostem.

 

Dostopnost