Zaposleni

Strokovni delavci:   

  • kombinirani oddelek 1., 2. in 3. razreda: Tinkara Šušteršič
  • kombinirani oddelek 4. in 5. razreda in vodja šole: Alenka Magajne Germ
  • angleški jezik v  1., 2., 3., 4. in 5. razredu: Katja Bunderšek
  • interesna dejavnost ZBOR: Gorazd Pintar
  • gibalne urice v okviru projekta Rap za vse učence: Maja Bajželj Plešec
  • podaljšano bivanje in 2. strokovna delavka v 1. razredu: Patricija Volčič
  • jutranje varstvo: Valentina Eržen

Ostali delavci šole:

  • kombinirano delovno mesto: Vesna Bernik
  • tehnično vzdrževanje šole: David Ambrožič
 
 
Dostopnost