Šole v naravi

5. razred – LETNA ŠOLA V NARAVI

Letna šola v naravi ob morju s ciljem naučiti se plavati in spoznati morski in obmorski ekosistem.

Kraj: Novigrad, Mladinski hotel »PINESTA«

Vodja: Nada Pohleven

Čas izvedbe: junij 2021

Izvajalci programa: razredniki 5. razreda, učiteljica biologije, učitelji športne vzgoje, drugi sodelavci (učitelji, vaditelji plavanja).

NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI: 2., 3. razred

19. 1. 2022 – 21. 1. 2022;  CŠOD Medved

TEMATSKI TEDEN: UPOSABLJANJE ZA VOŽNJO S KOLESOM: 4. in 5. razred

20. 4. 2022 – 22. 4. 2022; CŠOD Ajda

Dostopnost