Šole v naravi

 

4., 5. r. : NARAVOSLOVNI TABOR s poudarkom na kolesarskem izpitu in življenju z naravo in v naravi.

Kraj: Libeliška Gora, CŠOD Ajda

Vodja: Alenka Magajne Germ

Čas izvedbe: 2. – 4. marec  2020

Izvajalci programa: učitelji CŠOD in učiteljice 4. in 5. razreda podružničnih šol

 

5. razred – LETNA ŠOLA V NARAVI

Letna šola v naravi ob morju s ciljem naučiti se plavati in spoznati morski in obmorski ekosistem.

Kraj: Novigrad, Mladinski hotel »PINESTA«

Vodja: Nada Pohleven

Čas izvedbe: junij 2019

Izvajalci programa: Razredniki 5. razreda, učiteljica biologije, učitelji športne vzgoje, drugi sodelavci (učitelji, vaditelji plavanja).

Dostopnost