Šole v naravi

4. in 5. razred – ZIMSKI NARAVOSLOVNI TABOR

“Živimo zdravo – v naravo” s poudarkom na zimskih športih in življenju z naravo in v naravi.

Kraj: Črmošnjice, CŠOD Lipa

Vodja: Irena Frakelj

Čas izvedbe: 8. – 10. 1. 2018

Izvajalci programa: Učiteljice 4. in 5. razreda podružničnih šol.

 

5. razred – LETNA ŠOLA V NARAVI

Letna šola v naravi ob morju s ciljem naučiti se plavati in spoznati morski in obmorski ekosistem.

Kraj: Novigrad, Mladinski hotel »PINESTA«

Vodja: Nada Pohleven

Čas izvedbe: 11. – 15. 6. 2018

Izvajalci programa: Razredniki 5. razreda, učiteljica biologije, učitelji športne vzgoje, drugi sodelavci (učitelji, vaditelji plavanja).