Šole v naravi

1. in 3. razred – ZIMSKI NARAVOSLOVNI TABOR

 

 

5. razred – LETNA ŠOLA V NARAVI

Letna šola v naravi ob morju s ciljem naučiti se plavati in spoznati morski in obmorski ekosistem.

Kraj: Novigrad, Mladinski hotel »PINESTA«

Vodja: Nada Pohleven

Čas izvedbe: junij 2019

Izvajalci programa: Razredniki 5. razreda, učiteljica biologije, učitelji športne vzgoje, drugi sodelavci (učitelji, vaditelji plavanja).