Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Interesna dejavnost Učitelj/ica Čas Razred
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar ponedeljek, 1. ura 2. – 5. r.
Kombinirana interesna dejavnost Alenka Magajne Germ četrtek, 6. ura 4. – 5. r.
Kombinirana interesna dejavnost Tinkara Šušteršič sreda, 6. ura 2. – 3.r.

 

Prijavite se s prijavnico, ki jo dobite pri razredniku.
Interesne dejavnosti se bodo pričele v ponedeljek, 11. 9. 2017.