Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Interesna dejavnost Učitelj/ica Čas Razred
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar sreda, 5. ura 1., 2., 3., 4. in 5. r
Angleške urice Tanja Košir četrtek, 2. ura 1. r.
Kombinirana interesna dejavnost Tinkara Šušteršič petek, 6. ura 1., 2., in 3. r.
Gibalne urice Maja Bajželj Plešec ponedeljek, 5. ura 1., 2., 3., 4. in 5. r
Vesela šola Alenka Magajne Germ sreda, predura 4., 5. r.

Interesne dejavnosti se bodo pričele v drugem tednu novega šolskega leta.

Dostopnost