Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Interesna dejavnost Učitelj/ica Čas Razred
Otroški pevski zbor Gorazd Pintar ponedeljek, 1. ura 1., 3., 4. in 5. r.
Angleške urice Tanja Košir četrtek, 2. ura 1. r.
Kombinirana interesna dejavnost Tinkara Šušteršič sreda, 6. ura 1. in 3. r.
Gibalne urice Maja Bajželj Plešec torek, 4. ura 1., 3., 4. in 5. r.

 

Prijavite se s prijavnico, ki jo dobite pri razredniku.
Interesne dejavnosti se bodo pričele v ponedeljek, 10. 9. 2018.