Zaposleni

Strokovni delavci:   

  • kombinirani oddelek 1. in 3. razreda: Tinkara Šušteršič
  • kombinirani oddelek 4. in 5. razreda in vodja šole: Alenka Magajne Germ
  • angleški jezik v  1., 3., 4. in 5. razredu: Tanja Košir
  • interesna dejavnost ZBOR: Gorazd Pintar
  • podaljšano bivanje in 2 uri LUM v 4. in 5. razredu: Duška Brovč
  • jutranje varstvo: Valentina Eržen

 

Ostali delavci šole:

  • kombinirano delovno mesto: Vesna Bernik
  • tehnično vzdrževanje šole: Vlado Potočnik