Zaposleni

Strokovni delavci:   

  • kombinirani oddelek 2. in 3. razreda: ga. Tinkara Šušteršič
  • kombinirani oddelek 4. in 5. razreda in vodja šole: ga. Alenka Magajne Germ
  • angleški jezik v  2., 3., 4. in 5. razredu: ga. Mihela Kokelj
  • interesna dejavnost ZBOR: g. Gorazd Pintar
  • podaljšano bivanje: ga. Duška Brovč
  • jutranje varstvo: ga. Valentina Eržen

 

Ostali delavci šole:

  • spremljevalka gibalno ovirane učenke: ga. Sandra Demšar
  • kombinirano delovno mesto: ga. Vesna Bernik
  • tehnično vzdrževanje šole: g. Vlado Potočnik