Učenci četrtih in petih razredov so bili od 20. 4. do 22. 4. v Libeličah na Koroškem. Glavni cilj je bil pridobiti spretnosti v vožnji s kolesom in še mnogo drugih dejavnosti, s poudarkom bivanja v naravi in z naravo.

Naši učenci so strnili vtise takole:

Filip: »Na taboru mi je bilo všeč, ker se rad vozim s kolesom, ker smo sami postlali postelje, pakirali, ker smo pomagali pripraviti pogrinjke za obroke.«

Rok: »Na taboru je bilo zelo dobro, ker sem imel veliko prijateljev in ker so prijazni.«

Leja: »Na taboru je bilo zelo dobro, ker smo se igrali skrivalnice z učiteljico Mario, ker smo se igrali v sobah, ker je bila zelo dobra hrana.«

Jakob: »Na taboru je bilo dobro, ker sem veliko naučil o kolesarjenju. Zelo sem se zabaval, spoznal sem veliko novih iger.«

Eva: »Na taboru je bilo dobro, ker nas je zadnji večer animirala učiteljica Maria.«

Vida: »Na taboru mi je bilo dobro, ker zelo rada kolesarim in ker sem tu imela veliko prijateljic. Zelo mi je bilo všeč, da smo tudi plezali.«

Martin: »Na taboru mi je bila všeč soba, spretnostni poligon, ko smo se s kolesom peljali po Libeličah, ko smo bili lahko zvečer malo prosti.«

Mark: »Na taboru je bilo dobro, ker je bila dobra hrana, postelje, dobro sem se imel na kolesu. Tudi pohod v Libeliče je bil zabaven.«

Blaž: »Na taboru je bilo zelo dobro, ker smo se igrali različne igre, skrivalnice, vprašanja. Tudi hrana mi je bila zelo všeč. Kolesarjenje mi je bilo zelo zabavno. Rad bi se zahvalil učiteljem, ki so mi to omogočili.«

Lucija: »Na taboru sem se naučila nove igre in tudi kolesarila sem rada.«

Klara: »Všeč mi je bilo, ker smo bili veliko zunaj in smo plezali.«

Jaka: »Na taboru mi je bilo dobro in zabavno, lahko sem bil dalj časa buden kot doma. Všeč mi je bil spretnostni poligon.«

Dostopnost