Urniki razredov

Učiteljica: Tinkara ŠUŠTERŠIČ

Oddelek: kombinacija 1. in 3. razreda

Šolsko leto: 2018/2019

TJA v  4. in 5. r.  – poučuje učiteljica Tanja Košir

LUM 2 uri v 4. in 5. r.  – poučuje Duška Brovč

ZBOR – poučuje Gorazd Pintar

GIBALNE URICE – Maja Bajželj Plešec

Ostali predmeti – poučuje razredničarka Tinkara Šušteršič

 

Učiteljica: Alenka MAGAJNE GERM

Oddelek: kombinacija  4. in 5. razreda

Šolsko leto: 2018/2019

LUM, 2 uri v 4. in 5. r.  – poučuje Duška Brovč TJA v  4. in 5. r.  – poučuje učiteljica Tanja Košir

ZBOR – poučuje Gorazd Pintar

GIBALNE URICE – Maja Bajželj Plešec

Ostali predmeti – poučuje razredničarka Alenka Magajne Germ

 

Učiteljica: Duška Brovč

Pouk: LUM v 4. in 5. razredu

Kombinirani oddelek podaljšanega bivanja 1., 3., 4. in 5. razreda

Šolsko leto: 2018/2019